ชุดแก๊ส AG รุ่น ZENIT

ระบบฉีดแก๊สแบบแปรผันตามค่าการฉีดของเชื้อเพลิงชนิดแบบอัตโนมัติและสามารถใช้งานร่วมกันได้กับหัวฉีดแก๊สหลายชนิด ติดตั้งได้กับเครื่องยนต์ 4, 6 และ 8 กระบอกสูบ