18 วิธีการดูแลรถยนต์ ติดแก๊สLPG

18 วิธีการดูแลรถยนต์ ติดแก๊สLPG

รถติดแก๊ส ย่อมมีผลเสียต่อเครื่องยนต์เช่นกัน เนื่องจาก แก๊สนั้น ไม่ได้ถูกออกแบบมาใช้กับรถยนต์โดยเฉพาะ ดังนั้นจึงควรมีการดูแล รถติดแก๊ส อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยและยืดอายุในการใช้งานให้แก่รถด้วย ติดแก๊สLPG ได้ดังนี้

 • ดูแลตรวจรถหากลิ่นแก๊สรั่วสม่ำเสมอและตรวจเช็กรถตามระยะเวลากำหนดของรถแต่ละรุ่นเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

18 วิธีดูแล ดูแลรถยนต์ LPG จึงควรมีการดูแลรถติดแก๊ส อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุในการใช้งานให้แก่รถยนต์ติดแก๊ส LPG

Photo : motorsolutionfm.com

 • ใช้สารหล่อเย็นที่มีคุณภาพดีและหมั่นเช็คระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำ ถ้าผิดปกติให้นำรถไปตรวจหาสาเหตุ

18 วิธีดูแล ดูแลรถยนต์ LPG จึงควรมีการดูแลรถติดแก๊ส อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุในการใช้งานให้แก่รถยนต์ติดแก๊ส LPG

Photo : today.line.me

 • หมั่นตรวจสอบรอยหยดของน้ำหรือน้ำมันที่พื้นจอดรถยนต์เมื่อนำรถออกมาใช้งาน

18 วิธีดูแล ดูแลรถยนต์ LPG จึงควรมีการดูแลรถติดแก๊ส อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุในการใช้งานให้แก่รถยนต์ติดแก๊ส LPG

Photo : www.kmotors.co.th

 • ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามกำหนดระยะเวลาการใช้งาน

18 วิธีดูแล ดูแลรถยนต์ LPG จึงควรมีการดูแลรถติดแก๊ส อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุในการใช้งานให้แก่รถยนต์ติดแก๊ส LPG

Photo : khaorot.com

 • ตรวจเช็คและทำความสะอาดไส้กรองอากาศทุกๆ 5,000 กิโลเมตร

18 วิธีดูแล ดูแลรถยนต์ LPG จึงควรมีการดูแลรถติดแก๊ส อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุในการใช้งานให้แก่รถยนต์ติดแก๊ส LPG

Photo : kgroupservice.com

 • เปลี่ยนหัวเทียนทุก 20,000 กม.(1 ปี ) และทุก 20,000-30,000 กม.ควรถ่ายน้ำมันแก๊ส(ขี้แก๊ส) ล้างหม้อต้ม

18 วิธีดูแล ดูแลรถยนต์ LPG จึงควรมีการดูแลรถติดแก๊ส อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุในการใช้งานให้แก่รถยนต์ติดแก๊ส LPG

Photo : autoinfo.co.th

 • ตรวจเช็ค และตั้งบ่าวาล์วไอเสียทุก 40,000 – 60,000 กม. บ่าวาล์วไอเสียของ รถติดแก๊ส LPG  ควรจะใช้น้ำมันสลับกับการใช้แก๊ส เพื่อให้น้ำมันไปเคลือบบ่าวาล์วบ้าง ซึ่งจะสามารถยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น

18 วิธีดูแล ดูแลรถยนต์ LPG จึงควรมีการดูแลรถติดแก๊ส อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุในการใช้งานให้แก่รถยนต์ติดแก๊ส LPG

Photo : pantip.com

 • เช็คสภาพความสมบูรณ์ของหม้อต้มโดยการล้างหม้อต้ม 12 -18 เดือน (อายุใช้งานปกติไม่เกิน 100,000 กม.)

18 วิธีดูแล ดูแลรถยนต์ LPG จึงควรมีการดูแลรถติดแก๊ส อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุในการใช้งานให้แก่รถยนต์ติดแก๊ส LPG

Photo : pantip.com

 • เช็คสภาพหรือเปลี่ยนติ๊กแก๊ส, ติ๊กน้ำมันทุกๆ 30,000 – 50,000 กม. (3 ปี )

18 วิธีดูแล ดูแลรถยนต์ LPG จึงควรมีการดูแลรถติดแก๊ส อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุในการใช้งานให้แก่รถยนต์ติดแก๊ส LPG

Photo : auto.sanook.com

 • ตรวจเช็ครอยรั่วซึมของแก๊สเป็นประจำ สามารถทำเองได้โดยใช้น้ำสบู่หยอดตามข้อต่อจุดต่างๆ ในขณะที่ระบบเปิดทำงานอยู่ เพื่อเช็คการรั่วซึมของแก๊ส หรือเข้ารับการตรวจในศูนย์ติดตั้งแก๊ส

18 วิธีดูแล ดูแลรถยนต์ LPG จึงควรมีการดูแลรถติดแก๊ส อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุในการใช้งานให้แก่รถยนต์ติดแก๊ส LPG

Photo : youtube.com

 • ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงควรมีไม่น้อยกว่า1 ส่วน 4 ถัง

– เป็นพลังงานสำรองกรณีแก๊สหมด

– ช่วยลดการเกิดสนิมในถังน้ำมัน

– ป้องกันปั๊มจ่ายน้ำมันเสียหาย

18 วิธีดูแล ดูแลรถยนต์ LPG จึงควรมีการดูแลรถติดแก๊ส อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุในการใช้งานให้แก่รถยนต์ติดแก๊ส LPG

Photo : auto.mthai.com

 • ใช้น้ำมันสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อน และหลังการใช้งาน เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์

18 วิธีดูแล ดูแลรถยนต์ LPG จึงควรมีการดูแลรถติดแก๊ส อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุในการใช้งานให้แก่รถยนต์ติดแก๊ส LPG

Photo : auto.mthai.com

 • กรณีจอดรถไม่ได้ใช้หลายวัน ให้ดับเครื่องยนต์ด้วยระบบน้ำมัน เพื่อไม่ให้หัวฉีด กระบอกสูบและห้องเผาไหม้ ฯลฯ แห้งเกินไป

18 วิธีดูแล ดูแลรถยนต์ LPG จึงควรมีการดูแลรถติดแก๊ส อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุในการใช้งานให้แก่รถยนต์ติดแก๊ส LPG

Photo : chobrod.com

 • เข้าตรวจเช็คตามที่อู่หรือศูนย์บริการที่ติดตั้งระบบแก๊สกำหนด

18 วิธีดูแล ดูแลรถยนต์ LPG จึงควรมีการดูแลรถติดแก๊ส อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุในการใช้งานให้แก่รถยนต์ติดแก๊ส LPG

Photo : autodeft.com

 • ควรเติมแก๊สจากสถานีบริการที่มีมาตรฐาน

18 วิธีดูแล ดูแลรถยนต์ LPG จึงควรมีการดูแลรถติดแก๊ส อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุในการใช้งานให้แก่รถยนต์ติดแก๊ส LPG

Photo : gasforcars.net

 • ห้ามต่อพ่วงกับถังแก๊สบ้าน โดยใช้สามทางและวาล์วเปิด-ปิด

18 วิธีดูแล ดูแลรถยนต์ LPG จึงควรมีการดูแลรถติดแก๊ส อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุในการใช้งานให้แก่รถยนต์ติดแก๊ส LPG

Photo : springnews.co.th

 • ให้ระมัดระวังการเกิด Back Fire ในระบบ Mixer อย่าขับรถแบบรุนแรงหรือกดคันเร่งเฉียบพลัน

18 วิธีดูแล ดูแลรถยนต์ LPG จึงควรมีการดูแลรถติดแก๊ส อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุในการใช้งานให้แก่รถยนต์ติดแก๊ส LPG

Photo : thairath.co.th

 • อย่าปรับใช้แก๊สบางเกินไป จะทำให้ห้องเครื่องความร้อนสูงมาก

18 วิธีการดูแลรถยนต์ ติดแก๊สLPG จึงควรมีการดูแลรถติดแก๊ส อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุในการใช้งานให้แก่รถยนต์ติดแก๊ส LPG

Photo : vipautogas.com

 

ที่มา : รักษ์รถ.com
ติดตามบทความอื่นๆ ได้ที่นี่ คลิก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *