AG Zenit | AG Thailand

 

AG CompactAG Compact

ระบบฉีดแก๊สแบบแปรผันตามค่าการฉีดเชื้อเพลิงชนิดทำงานทันที สามารถใช้งานร่วมกันได้กับหัวฉีดแก๊สหลายชนิด ติดตั้งได้กับเครื่องยนต์ 4, 6 และ 8 กระบอกสูบ

คุณประโยชน์ที่สำคัญของZenit

  • 1. ระบบฉีดก๊าซแบบแปรผันตามค่าการฉีดเชื้อเพลิงชนิดทำงานทันที
  • 2. สามารถใช้งานร่วมกันได้กับหัวฉีดก๊าซหลายชนิด
  • 3. อุปกรณ์จำลอง (emulator) หัวฉีดนํ้ามันเบนซินที่มีอยู่ในตัว
  • 4. การปรับเทียบโดยอัตโนมัติ (autocalibration)
  • 5. ความสามารถในการสร้างแผนผังควบคุมการทำงานของระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงเบนซิน ระหว่างการขับเคลื่อนโดยใช้ก๊าซและนํ้ามันเชื้อเพลิงเสริมกัน
  • 6. ระบบวินิจฉัยโดยโดยมัติเพื่อตรวจหาส่วนประกอบที่ทำงานผิดพลาดในการติดตั้งระบบก๊าซเชื้อเพลิง

AG Compact AG Compact AG Compact

 

ดาวน์โหลด​ Zenit Driver