ประกาศนียบัตรด้านคุณภาพ

AG Thailand Cert ISO 9001

Auto-Gaz Centrum เริ่มเข้าสู่ตลาด เมื่อปี พ.ศ.2539 วัตถุประสงค์หลักคือการให้บริการที่ครบวงจรและอย่างมืออาชีพแก่ลูกค้าภายใต้ขอบเขตของสินค้าและบริการที่บริษัทจัดจำหน่ายเพื่อสร้างฐานลูกค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ Auto-Gaz Centrum ซึ่งมีประสบการณ์อันยาวนานมีเป้าหมายที่จะเปิดตัวสินค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง – AGC

 
การดำเนินการภายใต้ระบบบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน PN-EN 9001: 2008 เป็นสิ่งที่บริษัทเล็งเห็นว่าเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ Auto-Gaz Centrum สามารถ:

  – เสริมสร้างความเข้มแข็งของตำแหน่งทางการตลาดและเพื่อขยายธุรกิจอย่างถาวร
  – ดำเนินการในตลาดต่างประเทศและทั่วทั้งสหภาพยุโรป
  – สร้างความเข้มแข็งในตราสินค้าของเรา
  – เพิ่มศักยภาพของบุคลากร
  – กำหนดและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
  – ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว
  – เปิดตัวสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ สู่ตลาด

เจ้าของธุรกิจ Auto-Gaz Centrum ประกาศเจตนารมณ์ที่จะจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างถาวร การลงทุนนี้ยังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบริษัทและการสร้างสาขาใหม่อีกหลายสาขาในประเทศโปแลนด์