ประกาศนียบัตรด้านคุณภาพ

AG Thailand Cert ISO 9001

Auto-Gaz Centrum เริ่มเข้าสู่ตลาด เมื่อปี พ.ศ.2539 วัตถุประสงค์หลักคือการให้บริการที่ครบวงจรและอย่างมืออาชีพแก่ลูกค้าภายใต้ขอบเขตของสินค้าและบริการที่บริษัทจัดจำหน่ายเพื่อสร้างฐานลูกค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ Auto-Gaz Centrum ซึ่งมีประสบการณ์อันยาวนานมีเป้าหมายที่จะเปิดตัวสินค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง – AGC

การดำเนินการภายใต้ระบบบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน PN-EN 9001: 2008 เป็นสิ่งที่บริษัทเล็งเห็นว่าเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ Auto-Gaz Centrum สามารถ:

  • – เสริมสร้างความเข้มแข็งของตำแหน่งทางการตลาดและเพื่อขยายธุรกิจอย่างถาวร

 

  • – ดำเนินการในตลาดต่างประเทศและทั่วทั้งสหภาพยุโรป

 

  • – สร้างความเข้มแข็งในตราสินค้าของเรา

 

  • – เพิ่มศักยภาพของบุคลากร

 

  • – กำหนดและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

 

  • – ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

 

  – เปิดตัวสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ สู่ตลาด

เจ้าของธุรกิจ Auto-Gaz Centrum ประกาศเจตนารมณ์ที่จะจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างถาวร การลงทุนนี้ยังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบริษัทและการสร้างสาขาใหม่อีกหลายสาขาในประเทศโปแลนด์