ราชบุรี

พงษ์ทอง ออโต้แก๊ส
120/5ก ซ.ปากแรต2 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โทร. 080-636-7113

อู่ทรงพลยนต์ บ้านโป่ง
85 หมู่ 15 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โทร. 084-143-8095

พุทธายะเซอร์วิส
32 ม.8 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โทร. 086-172-2658, 084-456-9573

ประจวบคีรีขันธ์

เดชาเซอร์วิส
56/8 หมู่ 4 (สามแยกบ้านสวน) ต. ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร. 086-733-7097, 083-315-9127

นครศรีธรรมราช

มีชัยการาจ (อาจารย์สำราญ วังบุญคง)
414/3 ม. 12 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช (ใกล้กับสี่แยกร่อนพิบูลย์ทางไปนครศรีธรรมราชเพียง 300 เมตร)
โทร. 089-656-7925, 075-442-141

สงขลา

วีพีหาดใหญ่คาร์แก็ส 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 074-223-288, 081-599-6451, 088-788-0191

วีอาร์ การาจ 
22/5 ม.1 ถนนกาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
โทร. 082-467-6252, 089-093-9343

ตรัง

ห้วยยอด ออโต้แก๊ส
139 หมู่ 2. ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โทร. 086-772-1026

นราธิวาส

Mak Auto Service
ตรงข้ามกะอะห์น้ำแข็งหลอด ถ.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
โทร. 080-111-9770