“ถ้าใครมาติดตั้งแก๊สกับผมแล้ว ผมจะไม่ยอมให้ต้องเสียความรู้สึก จนต้องนำไปแก้ไขกับคนอื่น ผมไม่ยอมให้ใครมาแก้งานผมเด็ดขาด ผมขอแค่ 3 ครั้ง หากผมติดตั้งแก๊สให้คุณใช้งานได้ดีไม่ได้ ผมยินดีคืนเงินคุณทุกบาท” แม้ว่าจะประกาศไว้เช่นนี้ แต่ตลอดเวลารับติดตั้งแก๊สระบบหัวฉีดมา 3 ปีครึ่ง “เฮียศักดิ์” แห่ง “ศักดิ์ คาร์แก๊ส” ยังไม่เคยต้องคืนเงินใคร แถมยังได้ชื่อจากคำยืนยันนี้ ชนิดลูกค้าต้องจองคิวติดแก๊สยาวเหยียด

Click for read more (294 KB)