เชียงใหม่

อู่ภัทรการาจ (AG Service Center)
จ.เชียงใหม่
โทร. 080-133-2999

วิช กลการ
52 ม.5 หมู่บ้านศรีโพธาราม  ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.บางเนิ้ง  อ.สารภี จ.เชียงใหม่
โทร. 053-420-469 , 081-960-1755

พี.เจ. ออโต้เซอร์วิส
10/8 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ (วัดเจ็ดยอด) จ. เชียงใหม่
โทร. 053-219-197, 081-671-2544

ต้นการาจ
จ.เชียงใหม่
โทร. 081-366-8277, 081-531-2169

ปรีชาเซอร์วิส
214 ถ.ทิพย์เนตร ต.หายยา ข้างป้อมตำรวจ จ.เชียงใหม่
โทร. 053-224-782, 081-366-0547

อู่เชียงใหม่ธารแก้ว
128/1 รัตนโกสินทร์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 081-469-2745

BR อะไหล่ยนต์
353 มหิดล ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทร. 081-025-9409

41 Auto Gas
222 ถ.มหิดล (ติดโชว์รูมฟอร์ด) อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 053-284-085

บริษัท สหไทยรัฐยานยนต์ จำกัด
7/8 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
โทร. 086-677-3188

ลานนา ออโต้แก๊ส
ถนนวงแหวนรอบ 3 (สี่แยกสะเมิง) อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 087-656-6711, 081-993-1199

TG Technic Gas
14/18-19 ม.6 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 085-719-0608, 083-322-8558

วิเชียรออโต้คาร์
72/5  ม.4  ถ.เชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด  ต.ฟ้าฮ่าม  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
โทร. 053-852-374        

บุญถึง ออโต้แก๊ส เซอร์วิส
ถ.วังสิงห์คำ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
โทร. 086-116-5386

เชียงราย

อู่ทรายมูลเซอร์วิส
8/1-2 ม.11 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
โทร. 081-885-6188, 089-432-2080

ร้านแม่จันประดับยนต์
210/3 หมู่ 7 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
โทร. 053-660-240, 081-952-3080

ลำพูน

A.T. วิศวกรรม
198 หมู่ 6 ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร. 086-586-8525, 053-534-054

คุณาภัณฑ์เซอร์วิส
9/4 ม.1 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โทร. 053-983-275

ลำปาง

อู่อำนวย
62 ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
โทร. 086-922-4164

คาบิวล์ซิตี้คอร์ป ลำปาง
184 ถนนป่าขาม 1 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง
โทร. 054-218-207, 054-322-394

พะเยา

ร้านสุรศักดิ์เซอร์วิส
251 ม.17 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา
โทร. 054-432-259, 081-386-5107

อิมเมจคาร์คอนเซ็ปต์
43/29 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง
โทร. 087-823-4234

แพร่

ต.รุ่งเรืองคาร์ เชอร์วิส
167/3 ม.5 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 054-523-364, 089-266-1822