นครปฐม

Speed Up CNG & LPG Service
257 ม.1 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม
โทร. 081-880-8388, 083-838-2838

ดีเซอร์วิส
38/17-18 ม.5 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โทร. 083-816-8555

MR AutoGas
95 หมู่ 1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทร .034-299-564, 081-304-1575

กาญจนบุรี

หจก. หนองเสือการช่าง
808/19-20 หมู่ 2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร. 034-647-214, 086-611-5646, 089-139-0660

ร้าน ช.ยานยนต์ (ร่มโพธิ์ทอง)
303/7-8- ถ.แสงชูโค ตำบลบ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 034-513-237 ,089-162-0363

อู่วิศว 1976
333/36 ม.9 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร. 034-553-202 , 081-343-7111, 089-415-9222

พัฒนาการช่าง
333/36 ม.9 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร. 087-351-3380

สุพรรณบุรี

หจก.สุพรรณออโต้คาร์
21/1-4 ม.4 ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทร. 035-555-657

P.S. ออโต้เซอวิส
83/2 หมู่3 ต.สนาม อ.เมือง จ.สุพรรรบุรี
โทร. 081-010-3303

พระนครศรีอยุธยา

พัฒนาเจริญ ออโต้
440/3 หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 081-853-5628, 087-122-2965

โอเค แก๊ส เซอร์วิส
165/13 ถ.สายเอเซีย ต.คลองสวนพลู อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา(ตรงข้ามโลตัส)
โทร. 090-116-7379

ลพบุรี

ลพบุรี คาร์แก๊ส
92/2 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 089-112-0808

ร้านพันธ์ธนามอเตอร์ วิศวกรรม
111/23-24 ม.4 หมู่บ้านเพชรโสธร ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 084-046-4331 , 082-612-5654

ณัฐเกียรติ การช่าง
196/9 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 081-758-7589, 081-947-8774

พันธ์ธนามอเตอร์ วิศวกรรม
111/23-24 ม.4 หมู่บ้านเพชรโสธร ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 084-046-4331, 082-612-5654

สระบุรี

รุ่งเจริญออโต้แก๊ส
17/85 ถ.เทศบาล5 ซ.วัดดาวเรือง ต. ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
โทร. 036-732-084, 087-250-6475, 084-962-1936

อ่างทอง

พินิจยนตรการ
7/1 ม.5 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
โทร. 035-640-166, 081-856-8455

กำแพงเพชร

กำแพงเพชรยนต์สวัสดิ์ 1998
518 ถ.เจริญสุข อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-720-653, 055-711-249, 081-888-0603

ชายพจน์ รถก๊าซ
หน้าวัดบ่อสามแสน ทางไปศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
โทร. 083-212-9118

มิตรดีเซล
455 ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
โทร. 055-711-346 , 081-114-4357, 055-720-028

พิษณุโลก

แสนชัยแก๊สรถยนต์
174/1 ม.6 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทร. 055-334-334, 081-596-6333

ศูนย์ เอช.เค.เซอร์วิส
1124-5 ถนนบรมไตรโลกนาถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทร. 081-886-3543, 081-888-4318, 055-217-645

PLCC Gas
303/67 หมู่ 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทร. 055-320-067, 081-181-4140

สุโขทัย

ชายพจน์ รถก๊าซ
26/8 หมู่1 ปากแคว เมือง จ.สุโขทัย
โทร. 083-212-9118