AG Compact

 

อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแก๊ส LPG ที่มีความล้ำหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องยนต์จะทำงานอย่างราบรื่นไร้ข้อผิดพลาด

Compact เป็นกล่องครอบขนาดเล็กและเหมาะสมกับการใช้งานของอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ECU ทำให้มันสามารถถูกติดตั้งได้ อย่างรวดเร็วกับรถยนต์ทุกคัน compact ถูกกำหนดให้ใช้กับเครื่องยนต์ชนิด 4 สูบ ที่ใช้ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง ความสามารถในการอ่านค่าความเร็วรอบของหัวฉีดและการควบคุมความไวในการรับสัญญาณของการติดต่อกับผู้ใช้งาน (user interface) ที่ใช้งานได้ง่ายและฟังก์ชันการตรวจหาช่องทางการติดต่อ (Communication Port) โดยอัตโนมัติ

คุณประโยชน์ที่สำคัญของCompact

  • 1. กล่องครอบขนาดเล็ก
  • 2. ง่ายและรวดเร็วต่อการติดตั้ง
  • 3. หน่วยประมวล (processor) อันทันสมัย
  • 4. ฟังก์ชัน AAS
  • 5. ใช้งานง่าย

AG Compact AG Compact AG Compact

ดาวน์โหลด​ Compact Driver