TEL : 02-943-2535, 089-669-8144, 082-576-5552

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แก๊ส

  • การดูแลเครื่องยนต์ของรถที่ติดแก๊ส
    Permalink Gallery

    การดูแลเครื่องยนต์ของรถที่ติดแก๊ส

การดูแลเครื่องยนต์ของรถที่ติดแก๊ส

1. ควรใช้น้ำมันเครื่องที่สามารถทนกับความร้อนจากการเผาไหม้สูง เนื่องจากระบบการไหม้ที่สมบูรณ์ของก๊าซ LPG อาจทำให้อุณหภูมิสูงกว่าปกติ และเปลี่ยนตามกำหนดอย่างเคร่งครัด 2. ควรตรวจเช็คระบบจุดระเบิด เช่น คอล์ยจุดระเบิด หัวเทียน อย่างสม่ำเสมอ 3. แนะนำให้ใช้หัวเทียนชนิดแพลตตินั่ม หรืออีริเดียมที่เทียบเท่ากับเบอร์หัวเทียนเดิม หรือให้ใช้เบอร์ที่ระบายความร้อนได้มากกว่าเดิมก็ได้ 4. ควรตรวจเช็คบ่าวาล์วไอเสียทุกระยะ 40,000-60,000 กิโลเมตร เพราะบ่าวาล์วจะมีโอกาสสึกหรอมากกว่าการใช้น้ำมัน 5. น้ำมันที่เติมควรเป็น เบนซิน 91 หรือ เบนซิน 95 นะครับ อย่าเป็นแก๊สโซฮอล โดยเฉพาะรถที่มีถังน้ำมันเป็นเหล็ก ปี 2000 ลงมา 6. ควรน้ำรถที่ท่านรักไปตรวจสภาพอุปกรณ์ที่ศูนย์ที่ท่านติดตั้ง ทุกๆ 6 เดือนนะครับ เพื่อความปลอดภัย
  • การดูแลทั่วไปในรถที่ติดตั้งแก๊ส
    Permalink Gallery

    การดูแลทั่วไปในรถที่ติดตั้งแก๊ส

การดูแลทั่วไปในรถที่ติดตั้งแก๊ส

1. ควรตรวจเช็คน๊อต สกรู ที่ยึดท่อก๊าซ หม้อต้ม และถังเป็นประจำ หรือตามระยะบริการ 2. ควรทำความสะอาดกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ 3. ควรเปลี่ยนกรองไอก๊าซทุก 20,000 กิโลเมตร และกรองก๊าซทุก 50,000 กิโลเมตร 4. ควรเหลือน้ำมันอย่างน้อย 1/4 ของถัง และควรสลับใช้น้ำมันบ้างเพื่อลดความเสียหายที่ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงและหัวฉีดน้ำมัน 5. ควรเช็คน้ำในหม้อน้ำให้อยู่ในระยะปกติอยู่เสมอ 6. ควรถ่ายตะกอนก๊าซที่หม้อต้มทุก 50,000 กิโลเมตร 7. ตรวจเช็คหม้อต้มก๊าซ (Pressure Regulator) ทุก 20,000 กิโลเมตร 8. ควรตรวจเช็ครอยรั่วของก๊าซเป็นประจำ โดยใช้น้ำสบู่ลูบหรือหยดตามข้อต่อต่างๆ ของท่อก๊าซ