กลับไปที่ website AG Thailandรายละเอียดการลงทะเบียนเพื่อรับประกันตัวสินค้าของ AG

*เลขที่สมุดรับประกัน : (สามารถดูหมายเลขได้จากหน้าสมุดรับประกัน AG)
* หมายเลขสินค้า (S/N) : * รหัสที่ใช้ลงทะเบียน : (สามารถดูได้จากใบสลิปิดผนึกในชุดแก๊ส AG)
*ชื่อ-สกุล :
*ที่อยู่ :
*จังหวัด : รหัสไปรษณีย์:
*เบอร์โทรศัพท์มือถือ : (เช่น 081xxxxxxxxx จำนวน 10 หลัก)
ข้อมูลติดตั้งแก๊ส:
*ประเภททะเบียนรถ : *เลขทะเบียนรถ :
*ยี่ห้อรถยนต์ : *รุ่นรถยนต์ :
*หมายเลขเครื่องยนต์ : *หมายเลขตัวถังรถยนต์ :
*ชนิดถังแก๊ส : *ขนาดถัง :
*วันที่ติดตั้งแก๊ส : *อู่ที่ติดตั้ง : *เบอร์ติดต่ออู่ :


ข้อมูลล็อกอิน(สำหรับใช้ในการเข้าไปแก้ไข ดูข้อมูลลงทะเบียนการรับประกัน)
*อีเมล :
*รหัสผ่าน :

ข้อเสนอแนะ: