กรองแก๊ส

สวิตซ์แก๊ส(Switch)

เซ็นเซอร์หม้อต้ม

เซ็นเซอร์รางหัวฉีด

น็อตหัวฉีด

ตัวส่งสัญญาณเสียง