ต้องนำรถเข้าไปปรับจูนแก๊สบ่อยๆ ทั้งๆที่เป็นปัญหาเดิมๆ