อุปกรณ์แก๊สเสียเร็วเกินควรถึงแม้จะอยู่ในช่วงรับประกัน