มีเสียงดังอื่อๆ ขณะใช้แก๊สพอปิดระบบการใช้แก๊สเสียงจะหายไปเพราะอะไร