รถยนต์ติดแก๊สสตาร์ทไม่ติด สตาร์ทติดยากต้องลากยาวกว่าจะติดเกิดจากอะไรและแก้ไขอย่างไร?