ไฟรูป check engine โชว์ถึงแม้จะปรับจูนแก้ไขแล้วก็ยังกลับมาโชว์ซ้ำอีกแก้ไม่หายเพราะเหตุใด