ทำไมไฟบอกระดับแก๊สไม่ตรงกับจำนวนแก๊สจริงที่มีอยู่ในถัง?