ความร้อนของเครื่องยนต์ที่ขึ้นสูงผิดปกติเกิดจากอะไร