เครื่องยนต์สะดุดช่วงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเป็นแก๊สเกิดจากอะไรบ้าง