3 ปัญหาที่ทำให้ความร้อนของเครื่องยนต์ขึ้นสูงผิดปกติ