3 ข้อสังเกตุจะรู้ได้อย่างไรว่ารถยนต์ของคุณมีปัญหาวาล์วยัน