หัวฉีดแก๊ส หรือภาษาช่างเรียกว่า รางหัวฉีด โดยหัวฉีดสามารถใช้กับครื่องยนต์ระบบ 4 สูบ และ ระบบ 6 สูบ (Injector Rail) เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ได้รับมาตรฐานยุโรป RCER 67R-01สามารถตอบสนองการทำงานได้อย่างละเอียดและแม่นยำ

หลักการทำงานของข้อหัวฉีด

การจ่ายแก๊สไปยังห้องเผาไหม้ได้ละเอียดถึง 1.4 Millsecond จึงช่วยให้เพิ่มอัตราการเร่งของเครื่องยนต์ตอบสนองได้ทันใจ การขับขี่ราบเรียบและประหยัดเชื้อเพลิงได้สูงสุด มีเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิของแก๊ส (Temperature Sensor ) และเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดันของแก๊ส ( Pressure Sensor ) ทำให้ ECU สามารถควบคุมการทำงานและคำนวณการจ่ายเชื้อเพลิง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยตรวจสอบความผิดปกติของการทำงานของระบบแก๊สได้อีกด้วย ปัจจุบัน หัวฉีดที่มีความทนทานสูง มีอายุการใช้งานในการฉีดแก๊สได้ถึง 500,000 ครั้ง

รูปภาพแสดงหัวฉีดแก๊สรุ่นต่างๆ

หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors