หัวฉีดแก๊ส หรือภาษาช่างเรียกว่า รางหัวฉีด

ทำหน้าที่ จ่ายแก๊สเข้าสู่เครื่องยนต์ เมื่อแก๊สถูกลดแรงดันโดยหม้อต้มแก๊สแล้วแก๊สจะเดินทางไปรอที่หัวฉีดแก๊ส โดยมีสภานะเป็นไอมีแรงดันประมาณ 100 – 120 kpa. เมื่อหัวฉีดแก๊สได้รับสัญญาณจาก ECU หัวฉีดแก๊สจะเปิดเพื่อให้แก๊สเข้าสู่เครื่องยนต์ในปริมาณที่ ECU กำหนด หัวฉีดแก๊สมีหลายรูปแบบทั้งแบบหัวแยกอิสระ(หัวฉีด) หรือ หัวต่อติดกันสองหัวสามหัวสี่หัว ในกรณีที่หัวติดกันนิยมเรียกว่า หัวฉีดแบบราง

รูปภาพแสดงหัวฉีดแก๊สรุ่นต่างๆ

หัวฉีดแก๊ส - Injectors                 หัวฉีดแก๊ส - Injectors

หัวฉีดแก๊ส - Injectors