หม้อต้ม (Reducer)

 

ทำหน้าที่ ลดแรงดันแก๊สและเปลี่ยนสถานะของแก๊สจากของเหลวให้กลายเป็นไอโดยใช้ความร้อนจากน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ หม้อต้มแต่ละรุ่นจะมีความสามารถในการจ่ายแก๊สให้กับเครื่องยนต์ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับห้องลดแรงดันและห้องสำรองแก๊สซึ่งอยู่ภายในหม้อต้ม ดังนั้นควรเลือกหม้อต้มให้เหมาะสมกับขนาดเครื่องยนต์ โดยความสามารถในการจ่ายแก๊สของหม้อต้มสามารถดูได้จากเอกสารที่แนบมากับอุปกรณ์หรือสอบถามจากตัวแทนจำหน่าย

                    หม้อต้ม Tomasetto Alaska AG Thailand