เชียงใหม่


1.อู่ภัทรการาจ (AG Service Center)
จ.เชียงใหม่
โทร. 080-133-2999

2.วิช กลการ
52 ม.5 หมู่บ้านศรีโพธาราม ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.บางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
โทร. 053-420-469, 081-960-1755

3.พี.เจ. ออโต้เซอร์วิส
10/8 หมู่ 2 ซอย 2 ถ.เชียงใหม่ -ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 053-219-197, 081-671-2544

4.ต้นการาจ
จ.เชียงใหม่
โทร. 081-366-8277, 081-531-2169

5.ปรีชาเซอร์วิส
214 ถ.ทิพย์เนตร ต.หายยา ข้างป้อมตำรวจ จ.เชียงใหม่
โทร. 053-224-782, 086-670-4768

7.BR อะไหล่ยนต์
353 มหิดล ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทร. 081-025-9409

10.ลานนา ออโต้แก๊ส
ถนนวงแหวนรอบ 3 (สี่แยกสะเมิง) อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 087-656-6711, 081-993-1199

11.TG Technic Gas
14/18-19 ม.6 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 085-719-0608, 083-322-8558

12.วิเชียรออโต้คาร์
72/5 ม.4 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 053-852-374

13.บุญถึง ออโต้แก๊ส เซอร์วิส
ถ.วังสิงห์คำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 086-116-5386

17.อู่สุเทพ
1/176 ถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 081-531-1585

19.อู่ ส.ออโต้ เซอร์วิส
315 หมู่7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 089-755-5485

เชียงราย


1.อู่ทรายมูลเซอร์วิส
8/1-2 ม.11 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
โทร. 081-885-6188, 089-432-2080

2.ร้านแม่จันประดับยนต์
210/3 หมู่ 7 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
โทร. 053-660-240, 081-952-3080

3.อู่ชัยเจริญเซอร์วิส
41 หมู่ 17 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
โทร. 088-417-1866

ลำพูน


1.A.T. วิศวกรรม
198 หมู่ 6 ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร. 086-586-8525, 053-534-054, 086-421-4945

2.คุณาภัณฑ์เซอร์วิส
9/4 ม.1 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โทร. 053-983-275

ลำปาง


1.อู่อำนวย
62 ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
โทร. 086-922-4164

2.คาบิวล์ซิตี้คอร์ป ลำปาง
184 ถนนป่าขาม 1 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง
โทร. 087-185-5999

3.อู่วีระแก๊ส
926/1 ม.1 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
โทร. 084-176-3507

6.ร้าน ช.เครื่องเย็น
261/1 ถ.รอบเวียง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง

7.Ai ออโต้พาร์ท
909 ม.1 ถ.วชิราวุฒิดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
โทร. 083-152-1375

พะเยา


1.ร้านสุรศักดิ์เซอร์วิส
251 ม.17 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา
โทร. 081-386-5107

2.อู่สุทัศน์
118 หมู่17 ต.บ้านต๋อม อ.เมิง จ.พะเยา
โทร. 086-921-6038

แพร่

1.อู่ ยันตรกิจ
137 ม.10 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่
โทร. 081-681-5004