ขอนแก่น


1.  สเปคตั้มคาร์แก๊ส
110/18-20 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร. 04-322-2526, 086-323-4939(คุณตั้ม), 089-841-1234(คุณจอย)

2.ช่างยุ คาร์แก๊ส(คุณยุรนันท์)
226/50 ถนนหลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 087-852-7250

สุรินทร์


1.อู่ หงา
2/11 ถ.ศรีธนามิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร. 081-878-0685

2.ช่างนะ (คุณณรงค์ ผลพฤกษา)
133 หมู่1 ถ.ปัทมานนท์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 086-469-6581

3.อู่โทน ออโต้แก๊ส
346 ม.8 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 090-239-1599

ยโสธร


1.พิศาล ออโต้แก๊ส
275/1 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร
โทร. 089-864-3095

3.Biggas Service
266/1 ม.3 ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทร.089-801-6916

เลย


1.อู่โชคอนันต์ ออโต้แก๊ส
551 ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 086-864-2184

นครราชสีมา


1.หจก.เอจี มอเตอร์เวอร์คส์
1426/1 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร. 081-782-8807,089-849-6644

2.หจก.นพอะไหล่ยนต์
7/1 หมู่1 ถ.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 086-465-2050

9.ร้าน AE-shop korat
494/2 หมู่11 ต.โครกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 081-159-6568

อุบลราชธานี


1.หจก.ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส 1997
634 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 089-845-9761

2.AK แก๊สรถยนต์
178 หมู่9 ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โทร. 089-219-1752

4.บุญส่ง เซอร์วิส
19/2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทร. 081-967-0744

บุรีรัมย์


1.อู่ช่างเจี๊ยบ – บุรีรัมย์
โทร. 085-773-6464

3.ร้านบุรีรัมย์กลการ
33/68 ถ.บุลำดวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โทร. 087-966-8144

4.TBR คาร์แก๊ส
290 หมู่ที่่ 8 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
โทร. 081-966-2406

ชัยภูมิ

1.ชัยมงคล (ช่างอุ๋ย)
112 บ้านห้วยหลัว ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูม
โทร. 089-946-5213

ร้อยเอ็ด


1.ด็อกเตอร์คาร์
จ.ร้อยเอ็ด
โทร. 086-457-1008

3.PS เทอร์โบ
117/1-3 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
โทร. 043-513-969

4.บจก. วี อาร์ พี ออโต้เซลส์
129/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 043-516465-6

อุดรธานี

1.หจก.เอส.แอนด์.เจ.ออโต้
104/19 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

2.ร้านอุดรแก๊ส
205/12 ถ.รอบเมือง ต.นาดี อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000
โทร. 089-274-0504

บึงกาฬ


1.อู่ช่างบ๊อบ
141 หมู่ 2 ต.โป่งเปลือย อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โทร. 086-223-7923

ศรีสะเกษ


1.D&N ออโต้เซอร์วิส
115 หมู่15 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
โทร. 087-037-7724

2.ช่างแต้ม-ศรีสะเกษ
1539/11 ถ.ศรีสุมังค์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรรีสะเกษ
โทร. 099-797-9646