ขอนแก่น


1.  สเปคตั้มคาร์แก๊ส

110/18-20 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร. 04-322-2526, 086-323-4939(คุณตั้ม), 089-841-1234(คุณจอย)

2.ช่างยุ คาร์แก๊ส(คุณยุรนันท์)
226/50 ถนนหลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 087-852-7250

3.ขามเจริญออโต้
499/1 หมู่2 ถ.เหล่านาดี บ้านสะอาด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 088-313-4500

4.อู่เจเจเซอร์วิส
35/14 ถนน โพธิสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 089-840-3477

5.ร้าน ช.เทรดดิ้ง
301/6869 ถ.มิตรภาพ หมู่บ้าน ขอนแก่นวิลล่า หน้า โรงพยาบาล ศรีนครินทร์ ม.ข. จ.ขอนแก่น
โทร. 081-872-0710

6.เอ็นพีมอเตอร์ขอนแก่น
90/136 ถนนชีท่าขอน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

สุรินทร์


1.อู่ หงา
2/11 ถ.ศรีธนามิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
โทร. 081-878-0685

2.ช่างนะ (คุณณรงค์ ผลพฤกษา)
133 หมู่1 ถ.ปัทมานนท์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 086-469-6581

3.อู่โทน ออโต้แก๊ส
346 ม.8 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 090-239-1599

ยโสธร


1.พิศาล ออโต้แก๊ส
275/1 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร
โทร. 089-864-3095

2.สมศักดิ์ยนต์
208 ม.9 ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร
โทร. 045-712-004,081-966-1783

3.Biggas Service
266/1 ม.3 ถนนแจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทร.089-801-6916

เลย


1.อู่โชคอนันต์ ออโต้แก๊ส
551 ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร. 086-864-2184

2.ร้านเอราวัณไฮดรลิค
717 ม.3 ต.ผาอินแปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
โทร. 088-719-1928

นครราชสีมา


1.หจก.เอจี มอเตอร์เวอร์คส์
1426/1 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร. 081-782-8807,089-849-6644

2.หจก.นพอะไหล่ยนต์
7/1 หมู่1 ถ.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 086-465-2050

3.อู่น้อยกลการ
322 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร. 086-719-9590

4.อู่ Family Gas
464-6 ม.1 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โทร. 087-2441944 (เล็ก)

5.ยูโรแก๊สคลีนิค
114 ม.7 ต.พะเนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร. 087-568-1117

6.อู่สำเริงเซอร์วิส
จ.นครราชสีมา
โทร.085-112-0632

7.สมาร์ทออโต้แก๊ส
342 หมู่6 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 091-016-4072

8.อู่หอมดีเซล
302/2 ถ.มิตรภาพ ซอย4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร. 080-409-9880

9.ร้าน AE-shop korat
494/2 หมู่11 ต.โครกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร. 081-159-6568

อุบลราชธานี


1.หจก.ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส 1997
634 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 089-845-9761

2.AK แก๊สรถยนต์
178 หมู่9 ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โทร. 089-219-1752

3.หจก.ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส
33/2 หมู่11 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทร. 045-283-886

4.บุญส่ง เซอร์วิส
19/2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทร. 081-967-0744

บุรีรัมย์


1.อู่ช่างเจี๊ยบ – บุรีรัมย์
โทร. 085-773-6464

2.เทพธนทรัพย์ บุรีรัมย์
27 ม.5 ถ.ลำปายมาศ ต.ลำปายมาศ อ.ลำปายมาศ จ.บุรีรัมย์ 21120
โทร. 087-975-9966

3.ร้านบุรีรัมย์กลการ
33/68 ถ.บุลำดวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โทร. 087-966-8144

4.TBR คาร์แก๊ส
บุรีรัมย์
โทร. 081-966-2406

ชัยภูมิ


1.ธ.การช่าง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โทร. 088-594-2308

2.ชัยมงคล (ช่างอุ๋ย)
112 บ้านห้วยหลัว ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูม
โทร. 089-946-5213

ร้อยเอ็ด


1.ด็อกเตอร์คาร์
จ.ร้อยเอ็ด
โทร. 086-457-1008

2.อู่ช่างบุญ
670 ม.20 ถ.ปัฐมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โทร. 089-215-9090

3.PS เทอร์โบ
117/1-3 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
โทร. 043-513-969

4.บจก. วี อาร์ พี ออโต้เซลส์
129/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 043-516465-6

อุดรธานี


1.บริษัท ดีโก้ ยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด
168/4-5 ม.7 ถ.รอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 084-200-7700

2.ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไทยแมคคาร์นิคอล เซอร์วิส
138/6 ซ.น้ำแซบ ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 080-480-1040

3.หจก.เอส.แอนด์.เจ.ออโต้
104/19 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

4.ร้านไอเดียร์ โปร์แก๊ส
333/1 บ้านหนองขอนกว้าง (มทบ.24) ถ.ทหาร ต.หมากแห้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 087-491-4441

บึงกาฬ


1.อู่ช่างบ๊อบ
141 หมู่ 2 ต.โป่งเปลือย อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โทร. 086-223-7923

นครพนม


1.ทรูพาสเนอร์ นครพนม
หจก.ทวีกิจ การไฟฟ้า 350/16 ถ.เฟืองนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
โทร. 081-262-0432

2.ร้านวิชัยออโต้
348/1 ถ.บำรุงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48400
โทร. 086-855-2462

ศรีสะเกษ


1.D&N ออโต้เซอร์วิส
115 หมู่15 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
โทร. 087-037-7724

2.ช่างแต้ม-ศรีสะเกษ
1539/11 ถ.ศรีสุมังค์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรรีสะเกษ
โทร. 099-797-9646