กาญจนบุรี


1. หจก. หนองเสือการช่าง
808/19-20 หมู่ 2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร. 034-647-214, 086-611-5646, 089-139-0660, 081-294-8174

2. ร้าน ช.ยานยนต์ (ร่มโพธิ์ทอง)
303/7-8- ถ.แสงชูโค ตำบลบ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 034-513-237 ,089-162-0363

3. อู่วิศว 1976
333/36 ม.9 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร. 034-553-202, 081-343-7111, 089-415-9222

4. พัฒนาการช่าง
333/36 ม.9 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร. 087-351-3380

5. ร้านไฮไฟล์
ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร. 086-806-3334

ราชบุรี


1. พงษ์ทอง ออโต้แก๊ส
120/5ก ซ.ปากแรต2 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โทร. 080-636-7113

2. อู่ทรงพลยนต์ บ้านโป่ง
85 หมู่ 15 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โทร. 084-143-8095

3. พุทธายะเซอร์วิส
35/1 หมู่ 5 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
โทร. 086-172-2658,  084-456-9573

4. เจดีออโต้
57 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทร. 081-587-1631

5. บี มอเตอร์ (สหยนต์)
53 ถ.บ้านดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร. 085-700-0273

6. อู่ช่างเปรม
135/1 ม.1 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทร.085-194-3363

เพรชบุรี

1. อู่ประเสริฐ ไดนาโม (คุณจักษ์)
166-169 หมู่1 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
โทร. 084-973-7594

2. ช่างจักร
เพชรบุรี
โทร. 081-943-1731

ตาก

1. อู่สุขุม
133 หมู่6 ถ.พหลโยธินสายเก่า ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทร. 081-886-7721