1. ควรใช้น้ำมันเครื่องที่สามารถทนกับความร้อนจากการเผาไหม้สูง เนื่องจากระบบการไหม้ที่สมบูรณ์ของก๊าซ LPG อาจทำให้อุณหภูมิสูงกว่าปกติ และเปลี่ยนตามกำหนดอย่างเคร่งครัด

2. ควรตรวจเช็คระบบจุดระเบิด เช่น คอล์ยจุดระเบิด หัวเทียน อย่างสม่ำเสมอ

3. แนะนำให้ใช้หัวเทียนชนิดแพลตตินั่ม หรืออีริเดียมที่เทียบเท่ากับเบอร์หัวเทียนเดิม หรือให้ใช้เบอร์ที่ระบายความร้อนได้มากกว่าเดิมก็ได้

การดูแลเครื่องยนต์ของรถที่ติดแก๊ส

4. ควรตรวจเช็คบ่าวาล์วไอเสียทุกระยะ 40,000-60,000 กิโลเมตร เพราะบ่าวาล์วจะมีโอกาสสึกหรอมากกว่าการใช้น้ำมัน

5. น้ำมันที่เติมควรเป็น เบนซิน 91 หรือ เบนซิน 95 นะครับ อย่าเป็นแก๊สโซฮอล โดยเฉพาะรถที่มีถังน้ำมันเป็นเหล็ก ปี 2000 ลงมา

6. ควรน้ำรถที่ท่านรักไปตรวจสภาพอุปกรณ์ที่ศูนย์ที่ท่านติดตั้ง ทุกๆ 6 เดือนนะครับ เพื่อความปลอดภัย