1. ควรตรวจเช็คน๊อต สกรู ที่ยึดท่อก๊าซ หม้อต้ม และถังเป็นประจำ หรือตามระยะบริการ

การดูแลทั่วไปในรถที่ติดตั้งแก๊ส

2. ควรทำความสะอาดกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ

การดูแลทั่วไปในรถที่ติดตั้งแก๊ส

3. ควรเปลี่ยนกรองไอก๊าซทุก 20,000 กิโลเมตร และกรองก๊าซทุก 50,000 กิโลเมตร

การดูแลทั่วไปในรถที่ติดตั้งแก๊ส

4. ควรเหลือน้ำมันอย่างน้อย 1/4 ของถัง และควรสลับใช้น้ำมันบ้างเพื่อลดความเสียหายที่ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงและหัวฉีดน้ำมัน

การดูแลทั่วไปในรถที่ติดตั้งแก๊ส

5. ควรเช็คน้ำในหม้อน้ำให้อยู่ในระยะปกติอยู่เสมอ

การดูแลทั่วไปในรถที่ติดตั้งแก๊ส

6. ควรถ่ายตะกอนก๊าซที่หม้อต้มทุก 50,000 กิโลเมตร

การดูแลทั่วไปในรถที่ติดตั้งแก๊ส

7. ตรวจเช็คหม้อต้มก๊าซ (Pressure Regulator) ทุก 20,000 กิโลเมตร

การดูแลทั่วไปในรถที่ติดตั้งแก๊ส

8. ควรตรวจเช็ครอยรั่วของก๊าซเป็นประจำ โดยใช้น้ำสบู่ลูบหรือหยดตามข้อต่อต่างๆ ของท่อก๊าซ

การดูแลทั่วไปในรถที่ติดตั้งแก๊ส