กล่องควบคุมและประมวลผลแก๊ส (Electronic Control Unit)
ทำหน้าที่ ในการควบคุมปริมาณการฉีดแก๊สของหัวฉีดแก๊สเพื่อให้เหมาะสมแก่ความต้องการของเครื่องยนต์ในแต่ละสภาวะการทำงาน โดยการรับสัญญาณการฉีดน้ำมันจาก ECU ของรถยนต์และนำค่าที่ได้มาแปลงเป็นสัญญาณการฉีดแก๊ส ECU แก๊สรถยนต์แบ่งเป็นรุ่น 4 สูบ, 6 สูบ, 8 สูบ

รูปภาพแสดงกล่องควบคุม ECU รุ่นต่างๆ

หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors หัวฉีดแก๊ส - Injectors